Mua Hosting Ngay - Web Hosting Giá Rẻ Tốt Nhất Năm 2020

Giải pháp lưu trữ nội dung website chuyên nghiệp, tốc độ truy cập cao, lưu lượng thông tin lớn một cách hiệu quả với giá cả hợp lý.

Gói Hosting Silver

Dành cho cá nhân

Silver #Pro 1
Dung lượng 2GB SSD
2 MYSQL
3 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
40GB Băng Thông
2.388.000
VND / 1 Năm
4.537.200
VND / 2 Năm
6.447.600
VND / 3 Năm
Silver #Pro 2
Dung lượng 3GB SSD
3 MYSQL
4 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
80GB Băng Thông
3.348.000
VND / 1 Năm
6.361.200
VND / 2 Năm
9.039.600
VND / 3 Năm
Silver #Pro 3
Dung lượng 4GB SSD
5 MYSQL
5 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
120GB Băng Thông
4.000.000
VND / 1 Năm
7.600.000
VND / 2 Năm
10.800.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 4
Dung lượng 5GB SSD
5 MYSQL
6 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
170GB Băng Thông
4.872.000
VND / 1 Năm
9.256.800
VND / 2 Năm
13.154.400
VND / 3 Năm
Silver #Pro 5
Dung lượng 7GB SSD
10 MYSQL
10 Tên Miền
2 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
6.000.000
VND / 1 Năm
11.400.000
VND / 2 Năm
16.200.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 6
Dung lượng 8GB SSD
20 MYSQL
20 Tên Miền
2 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
6.504.000
VND / 1 Năm
12.357.600
VND / 2 Năm
17.560.800
VND / 3 Năm
Silver #Pro 7
Dung lượng 10GB SSD
35 MYSQL
35 Tên Miền
3 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
7.200.000
VND / 1 Năm
13.680.000
VND / 2 Năm
19.440.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 8
Dung lượng 16GB SSD
80 MYSQL
80 Tên Miền
5 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
10.080.000
VND / 1 Năm
19.152.000
VND / 2 Năm
27.216.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 9
Dung lượng 20GB SSD
110 MYSQL
110 Tên Miền
10 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
12.000.000
VND / 1 Năm
22.800.000
VND / 2 Năm
32.400.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 10
Dung lượng 30GB SSD
300 MYSQL
300 Tên Miền
10 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
Unlimited Băng Thông
16.080.000
VND / 1 Năm
30.552.000
VND / 2 Năm
43.416.000
VND / 3 Năm
Kinh Doanh: 093.5168.339
Kỹ thuật 1: 090.1225.013
Kinh Doanh: 0935.738.308