Mail server Chất Lượng Cao tại Nam Việt Group

Cung cấp các gói email server chuyên nghiệp

Email 247 Start
Dung lượng: 2GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
648.000 VND / 1 Năm
Email Pro #1
Dung lượng: 1GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa ssl
SpamAssassin & Kaspersky
Backup smtp
331.920 VND / 1 Năm
Email 247 Plus
Dung lượng: 50GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
1.296.000 VND / 1 Năm
Email Pro #2
Dung lượng: 5GB
5 địa chỉ mail
1 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
900.000 VND / 1 Năm
Email 247 Business
Dung lượng: 100GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
4.082.400 VND / 1 Năm
Email Pro #3
Dung lượng: 10GB
20 địa chỉ mail
2 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
1.800.000 VND / 1 Năm
Email Pro #4
Dung lượng: 20GB
50 địa chỉ mail
3 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
3.240.000 VND / 1 Năm
Email Pro #5
Dung lượng: 50GB
100 địa chỉ mail
10 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
5.401.800 VND / 1 Năm
Email Pro #6
Dung lượng: 100GB
200 địa chỉ mail
15 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
8.100.000 VND / 1 Năm
Email Pro #7
Dung lượng: 200GB
300 địa chỉ mail
20 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
10.798.200 VND / 1 Năm
Kinh Doanh: 093.5168.339
Kỹ thuật 1: 090.1225.013
Kinh Doanh: 0935.738.308